I S K O L A F E N N T A R T Ó
Iskolafenntartó Premontrei Női Kanonokrend Zsámbék
Kérjük támogassa adója 1%-ával a
Szent Norbert Karitatív Alapítványt az 18660465-1-13 adószámon! Köszönjük!
premontreinoverek.hu
Zsámbéki Premontrei Gimnázium Szakgimnázium Szakközépiskola
Szakközépiskola Épület és szerkezetlakatos képzés Szakközépiskola kőműves képzés
Szak pincér képzés Szakiskola szakács képzés
Szakiskola Szociális gondozó és ápoló képzés Szakiskola Asztalos képzés
Zsámbéki Premontrei Gimnázium Szakgimnázium Szakközépiskola
Szakgimnázium Gyakorló ápoló Szakgimnázium szocialisasszisztens technikus képzés
Szakgimnázium vendéglátásszervező technikus Szakgimnázium gazdasági informatikus technikus képzés

 

Zsámbék Premontrei Gimnázium Szakgimnázium Szakközépiskola

 

Zsámbék Premontrei Gimnázium Szakgimnázium Szakközépiskola

 

Zsámbék Premontrei Gimnázium Szakgimnázium Szakközépiskola Kőműves és hidegburkoló szakképzés

 

Zsámbék Premontrei Gimnázium Szakgimnázium Szakközépiskola

 

Zsámbék Premontrei Gimnázium Szakgimnázium Szakközépiskola Pincér szakképzés

 

Zsámbék Premontrei Gimnázium Szakgimnázium Szakközépiskola

 

Zsámbék Premontrei Gimnázium Szakgimnázium Szakközépiskola technikusszakképzés

 

Zsámbék Premontrei Gimnázium Szakgimnázium Szakközépiskola

 

Zsámbék Premontrei Gimnázium Szakgimnázium Szakközépiskola

 

SAP

 

 All Nations Lions Club Budapest

Zsámbéki Premontrei Technikum, Szakképző Iskola és Gimnázium

Szociális asszisztens
54 762 02

A szociális asszisztens felsőfokú végzettséggel rendelkező szociális szakember irányításával képes a szociális ellátás intézményi és intézményen kívüli, a személyes szolgáltatások és a személytől távoli területeken szükséges szociális segítő feladatok ellátására. Munkája eredményessége érdekében a kliensekkel és munkatársaival személyes kapcsolatokat alakít ki, velük együttműködik. A szociális problémamegoldásban irányítással és kompetenciájának megfelelő területeken önállóan dolgozik. Ha szükséges, baleset vagy hirtelen egészségromlás esetén elsősegély nyújtására is képes. A szociális ellátás keretében szabadidős és rekreációs programokat szervez és vezet. A szociális munka adminisztrációjának kialakításában és működtetésében tevékenykedik.

 

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • – olvasott, írott köznyelvi és szakmai szöveget megérteni,
 • – köznyelvi és szakmai szöveget írni,
 • – információkat gyűjteni, információforrásokat kezelni,
 • – a különböző helyzetben élő embereknek empátiával, toleránsan segítséget nyújtani,
 • – érzelmeit kontrollálni, törekedni stabilitásának, kiegyensúlyozottságának fenntartására,
 • – segítő kapcsolatot teremteni,
 • – adekvát kommunikációt, nondirektív segítő beszélgetést folytatni,
 • – konfliktusokat megoldani,
 • – konszenzusokat keresni,
 • – klienseit és munkatársait motiválni,
 • – nyitott hozzáállást tanúsítani,
 • – általános ismereteket speciális helyzetekben alkalmazni,
 • – a szociális problémákat felismerni, problémákat elemezni, feltárni,
 • – a szakmai etikai szabályokat betartani, a szakmai értékeket képviselni,
 • – a feladatmegoldási folyamatot tervezni,
 • – módszeresen munkát végezni,
 • – info–kommunikációs eszközöket és a számítógépet használni,
 • – rendszerben gondolkodni, gyakorlatiasan feladatot értelmezni,
 • – az elsősegélynyújtáshoz szükséges eszközöket és kötszereket használni,
 • – különböző rendezvényeket, akciókat szervezni,
 • – játékokat és a kreatív foglalkozások eszközeit használni,
 • – sportszereket használni.

 

4+1évfolyamos szakgimnáziumi képzés

 

4 évfolyam: gimnáziumi tanulmányok szakmai képzéssel párhuzamosan, szakmai érettségi

 

+1 évfolyam: felsőfokú technikusi képzés, a munka világába és a felsőoktatásban továbbtanulásra történő felkészítés

 

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK szakmacsoport, idegen nyelv: angol vagy német

 

 

Érettségi vizsga keretében gyermek- és ifjúsági felügyelő és házi időszakos gyermekgondozó szakképesítés szerezhető meg.