I S K O L A F E N N T A R T Ó
Iskolafenntartó Premontrei Női Kanonokrend Zsámbék
Kérjük támogassa adója 1%-ával a
Szent Norbert Karitatív Alapítványt az 18660465-1-13 adószámon! Köszönjük!
premontreinoverek.hu
Zsámbéki Premontrei  Gimnázium Szakgimnázium Szakközépiskola
Szakközépiskola Épület és szerkezetlakatos képzés Szakközépiskola kőműves  képzés
Szak  pincér képzés Szakiskola szakács képzés
Szakiskola  Szociális gondozó és ápoló képzés Szakiskola Asztalos képzés
Zsámbéki Premontrei  Gimnázium Szakgimnázium Szakközépiskola
Szakgimnázium  Gyakorló ápoló Szakgimnázium szocialisasszisztens  technikus képzés
Szakgimnázium  vendéglátásszervező technikus Szakgimnázium gazdasági informatikus technikus képzés

 

Zsámbék Premontrei Gimnázium Szakgimnázium Szakközépiskola

 

Zsámbék Premontrei Gimnázium Szakgimnázium Szakközépiskola

 

Zsámbék Premontrei Gimnázium Szakgimnázium Szakközépiskola Kőműves és hidegburkoló szakképzés

 

Zsámbék Premontrei Gimnázium Szakgimnázium Szakközépiskola

 

Zsámbék Premontrei Gimnázium Szakgimnázium Szakközépiskola Pincér szakképzés

 

Zsámbék Premontrei Gimnázium Szakgimnázium Szakközépiskola

 

Zsámbék Premontrei Gimnázium Szakgimnázium Szakközépiskola technikusszakképzés

 

Zsámbék Premontrei Gimnázium Szakgimnázium Szakközépiskola

 

Zsámbék Premontrei Gimnázium Szakgimnázium Szakközépiskola

 

SAP

 

  All Nations Lions Club Budapest

Zsámbéki Premontrei Technikum, Szakképző Iskola és Gimnázium

 

20 éves az iskolánk! - Jubileumi megemlékezésünk

Zsámbék Premontrei Szakgimnázium Szakközépiskola 20. évforduló

Szentbeszéd a Zsámbéki Premontrei Szakiskola alapításának 20. évfordulóján
Ullmann Péter O.Praem.

Evangélium a Lateráni Bazilika felszentelése (EGYHÁZNAPJA) ünnepén
(Ján 2, 13-22)

   Közel volt a zsidók Pászkája, és Jézus fölment Jeruzsálembe. A templomban ökör-, juh- és galambkereskedőket talált, s az odatelepedett pénzváltókat. Akkor kötelekből ostort font, és mindnyájukat kizavarta a templomból a juhokkal és az ökrökkel együtt, a pénzváltók pénzét szétszórta, az asztalaikat fölforgatta. A galambárusoknak pedig azt mondta: Vigyétek el innen ezeket, ne tegyétek Atyám házát vásárcsarnokká! Akkor tanítványai visszaemlékeztek arra, hogy írva van: Emészt engem a buzgóság házadért {Zsolt 69,10}. A zsidók azonban megszólították, és azt kérdezték tőle: Milyen csodajelet mutatsz nekünk, hogy ezeket cselekszed? Jézus azt felelte nekik: Bontsátok le ezt a templomot, és én három nap alatt fölépítem azt! A zsidók erre így szóltak: Negyvenhat esztendeig épült ez a templom, és te három nap alatt fölépítenéd? De ő a saját testének templomáról mondta ezt. Amikor föltámadt a halálból, tanítványai visszaemlékeztek, hogy ezt mondta, és hittek az Írásnak, és a szónak, amelyet Jézus mondott.

 

A mai napon "Róma városa és a földkerekség első templomának", a Lateráni Bazilikának a búcsúünnepe van. Mi pedig a premontrei szakiskola alapításának a 20. évfordulójáról emlékezünk meg a mai napon. Ez is afféle búcsúünnep. Látszólag véletlen az egybeesés. Vagy talán nem is annyira látszólag...

 

A délelőtti megemlékezésen körüljártuk az indulás mozzanatait, de senki sem tudja megmondani, hogy pontosan melyik nap volt a kezdet? Talán az a tavaszi nap 1996-ban, amikor Ágnes nővér fejében megfordult a gondolat: "Mi lesz a gyerekeinkkel, amikor kinőnek a Premontrei Napköziből, és hogyan segíthetnénk a kallódó zsámbéki tizenéveseknek? Kéne alapítani egy szakmunkásképző iskolát!" A plébános első reakciója az volt: Ez lehetetlen. Nincs épület, nem értünk hozzá, nincsenek tanárjaink, nagyon nehéz és hosszadalmas az alapítási procedúra.

 

Aztán egy szeptemberi napon elindult a tanítás. Nem tudom hányadika volt, de azt tudom, hogy 1996. szeptember első napjaiban életem legnehezebb hittanóráit tartottam a padlástér egyik kis szobájában. Egyszóval, megvalósult a "lehetetlen". Hiszen Jézus mondta: Bizony, mondom nektek: ha csak akkora hitetek lesz is, mint a mustármag, és azt mondjátok ennek a hegynek, 'menj innen oda', elmegy, és semmi sem lesz lehetetlen nektek. (Mt 17, 20) A szeretet nem ismer lehetetlent, csak a kicsinyhitű plébánosok.

 

Végül is sokat mond nekünk, hogy épp ma, a Lateráni Bazilika felszentelésének ünnepén adunk hálát az ez eltelt két évtizedért. A gyönyörű római templom ünnepe egyben miden kőből épült templom ünnepnapja. Ugyanakkor jelképezi az élő kövekből épült templomot, az Egyházat, és benne egyenként minket is, az Egyház tagjait, hiszen keresztségünk révén mi magunk is templomok, a Szentlélek templomai vagyunk.

 

Az egész Egyház sok kicsi élő közösségből, "ecclesiolából" tevődik össze. Visszatekintve bátran elmondhatjuk, hogy a premontrei iskola nem gyarló emberek alkotása, és nem csupán néhány szerzetes és civil tanár erőfeszítésének az eredménye, hanem az Egyház, Krisztus titokzatos testének és benne a tagoknak a műve. Nagyon fontos, hogy ezt mi magunk így értékeljük, evvel a szemlélettel nézzük a múltat, és ez erősítsen meg a jövőben.

 

Sorolhatnánk, akár név szerint is, hogy hány ember munkája, jóakaratú segítsége volt a gyors és sikeres indítás mögött, ki vagy mi segített a reménytelen pénzügyi helyzetekben, a kudarcok túlélésében. Ám nagyon jól tudjuk, hogy minden mögött a Jóisten segítsége volt, és reméljük, lesz is. Ő munkálkodott a Rend kezeivel, a nővérek csendes háttérmunkájában, a tanárok, a nevelők és a mesterek sok-sok küzdelmében. Ők mind együtt az élő templom, a kis egyház, Krisztus teste. A napközi látható célja az volt, hogy otthont, meleget, kenyeret, ismereteket nyújtson, de mindenekelőtt emberségre neveljen. A belőle kinövő szakiskola az emberebb ember kezébe szakmát ad, kenyérkereseti lehetőséget biztosít. A katolikus szakiskola végső soron az Evangélium követésére ösztönöz, az Isten Országa felé vezet. Valójában mindezt az élő templom, az egyház teszi a ti szavatok és kezetek munkája által. Ebben találkozik a mai ünnep a mi évfordulónkkal, "a templom az iskolával".

 

Mondhatnátok, hogy a hétköznapok munkájában mindezt alig érezzük. Hogy mit tettetek az Isten Országáért, és hogy miképpen növekedett a tanítványaitokban az Isten Országa, azt statisztikákkal nem lehet kimutatni. Azonban remélem, hogy mindnyájan őriztek megerősítő tapasztalatokat. Az igazi eredmény láthatatlan, de a ti nevetek fel van írva a mennyben. (Luk 10, 20).

 

Most továbblépünk, és belenézünk a mai evangélium tükrébe. Jézus kikergette a templomból a kufárokat: ne tegyétek Atyám házát vásárcsarnokká! (Ján 2, 16) Ez azt jelenti, hogy ebben az iskolában az anyagias szemlélet helyett szeretetre akartok nevelni. Azt kívánjuk, most azért imádkozunk együtt, hogy legyen ez az iskola ezután is Isten temploma, ti pedig legyetek benne az élő kövek! AMEN

 

2016. november 9.
Szentbeszéd a Zsámbéki Premontrei Szakiskola alapításának 20. évfordulóján
Ullmann Péter O.Praem

 

 

Zsámbék Premontrei Szakgimnázium Szakközépiskola 20. évforduló Zsámbék Premontrei Szakgimnázium Szakközépiskola 20. évforduló. Zsámbék Premontrei Szakgimnázium Szakközépiskola 20. évforduló Zsámbék Premontrei Szakgimnázium Szakközépiskola 20. évforduló. Zsámbék Premontrei Szakgimnázium Szakközépiskola 20. évforduló. Zsámbék Premontrei Szakgimnázium Szakközépiskola 20. évforduló.

 

A képekre kattintva nagyobb méretben is megnézhető