I S K O L A F E N N T A R T Ó
Iskolafenntartó Premontrei Női Kanonokrend Zsámbék
Kérjük támogassa adója 1%-ával a
Szent Norbert Karitatív Alapítványt az 18660465-1-13 adószámon! Köszönjük!
premontreinoverek.hu
Zsámbéki Premontrei Gimnázium Szakgimnázium Szakközépiskola
Szakközépiskola Épület és szerkezetlakatos képzés Szakközépiskola kőműves képzés
Szak pincér képzés Szakiskola szakács képzés
Szakiskola Szociális gondozó és ápoló képzés Szakiskola Asztalos képzés
Zsámbéki Premontrei Gimnázium Szakgimnázium Szakközépiskola
Szakgimnázium Gyakorló ápoló Szakgimnázium szocialisasszisztens technikus képzés
Szakgimnázium vendéglátásszervező technikus Szakgimnázium gazdasági informatikus technikus képzés

 

Zsámbék Premontrei Gimnázium Szakgimnázium Szakközépiskola

 

Zsámbék Premontrei Gimnázium Szakgimnázium Szakközépiskola

 

Zsámbék Premontrei Gimnázium Szakgimnázium Szakközépiskola Kőműves és hidegburkoló szakképzés

 

Zsámbék Premontrei Gimnázium Szakgimnázium Szakközépiskola

 

Zsámbék Premontrei Gimnázium Szakgimnázium Szakközépiskola Pincér szakképzés

 

Zsámbék Premontrei Gimnázium Szakgimnázium Szakközépiskola

 

Zsámbék Premontrei Gimnázium Szakgimnázium Szakközépiskola technikusszakképzés

 

Zsámbék Premontrei Gimnázium Szakgimnázium Szakközépiskola

 

Zsámbék Premontrei Gimnázium Szakgimnázium Szakközépiskola

 

SAP

 

 All Nations Lions Club Budapest

Zsámbéki Premontrei Technikum, Szakképző Iskola és Gimnázium

Gazdasági informatikus
54 481 02

A gazdasági informatikus szakképesítéssel rendelkező szakember a gazdasági munkában jelentkező informatikai és gazdasági feladatok szervezésére, megvalósítására alkalmas elméleti ismeretekkel és gyakorlati készségekkel rendelkezik. Általános feladata a gazdasági, statisztikai, tervezési és számviteli információk gyűjtése, a vezetői és a felhasználói igények kielégítésére alkalmas adatbázisban történő tárolása és menedzselése, valamint a gazdasági feladatokat ellátó integrált vállalatirányítási információs rendszerek kezelése. Feladata továbbá, hogy minden tevékenységéhez használja az informatikai eszközöket, azok közül is a lehető leghatékonyabbat választja ki. Felelőssége, hogy figyelemmel kísérje az információtechnológiai újdonságokat, a felhasználói igények és a meglévő gazdasági információs rendszer összhangjának meglétét és szükség szerint tegyen javaslatot a korszerűsítésre, valamint vegyen részt a változást követő fejlesztésekben. Kis- és középvállalatoknál a gazdasági informatikus elvégzi az általános szoftvertelepítési, üzemeltetési feladatokat is, illetve közreműködik minden gazdasági feladat megoldásának informatikai eszközökkel történő megszervezésében és megoldásában.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • - informatikai alap problémákhoz szoftvert választani, a feladatokat megoldani;
 • - vállalkozni, munkavállalót foglalkoztatni;
 • - munkát vállalni mind a hazai, mind az Európai Unió munkaerőpiacán;
 • - vállalkozásban alapvető jogi, ügyviteli, pénzügyi és nyilvántartási feladatokat megoldani;
 • - megfelelni a hazai munkáltatói piacon;
 • - munkájában az irodai szoftvercsomagot integráltan alkalmazni;
 • - különböző típusú hálózaton alkalmazásokat telepíteni és üzemeltetni;
 • - megtervezni és telepíteni egy otthoni, kisvállalati (SOHO) hálózatot, és csatlakoztatni az internethez;
 • - adatbázis szolgáltatásokat igénybe venni, adatbázis műveleteket végezni napi problémák kezelésére és webes feladatok megoldására;
 • - programozási feladatot végezni egyszerű napi problémák kezelésére, webes feladatok megoldására;
 • - munkahelyén közgazdasági, tervezési, számviteli, pénzügyi, gazdálkodási feladatokat megoldani, továbbá a feladathoz megfelelő informatikai eszközt választani;
 • - a vállalati rendszerek és alrendszerek megfelelő módszerrel történő elemezésében, új vállalati információs rendszereket tervezésében, tesztelésében, üzemeltetésében részt venni, továbbá egy meglévő rendszert adaptálását elvégzi;
 • - feladatainak elvégzéséhez a lehető legtöbb esetben célszoftvereket alkalmazni;
 • - statisztikai és más célból létrehozott adatbázisokból lekérdezéseket tervezni és megvalósítani;
 • - adatbázisokat elemezni, tervezni és létrehozni valamely konkrét cél érdekében;
 • - rendszerszervezési projektben dolgozni;
 • - minden gazdálkodási, ügyviteli, szervezési, adatbázistervezési és -lekérdezési feladatát a legmegfelelőbb informatikai eszköz alkalmazásával megoldani;
 • - a szakma gyakorlásához szükséges anyanyelvi és angol nyelvi kommunikációra;
 • - angol nyelvi szakmai szöveget megérteni és fordítani.

 

4+1évfolyamos szakgimnáziumi képzés

 

4 évfolyam: gimnáziumi tanulmányok szakmai képzéssel párhuzamosan, szakmai érettségi

 

+1 évfolyam: felsőfokú technikusi képzés, a munka világába és a felsőoktatásban továbbtanulásra történő felkészítés

 

INFORMATIKA szakmacsoport, idegen nyelv: angol

 

Érettségi vizsga keretében irodai informatikus szakképesítés szerezhető meg.