I S K O L A F E N N T A R T Ó
Iskolafenntartó Premontrei Női Kanonokrend Zsámbék
Kérjük támogassa adója 1%-ával a
Szent Norbert Karitatív Alapítványt az 18660465-1-13 adószámon! Köszönjük!
premontreinoverek.hu
Zsámbéki Premontrei Gimnázium Szakiskola Szakközépiskola Szakiskola lakatos képzés
Szakiskola kőműves képzésSzakiskola pincér képzés
Szakiskola szakács képzésSzakiskola Szociális gondozó és ápoló képzés
Szakiskola női szabó képzésSzakiskola Asztalos képzés

 

SAP

 


MUNKATERV 2017-2018. részletek>>
Órarend
2017-2018-as tanév első félév
nappali képzés részletek>>

Az iskola hivatalos facebook oldala:

ŐSZI SZÜNET

2017. október 30. - november 3.
A szünet utáni első tanítási nap november. 6. (hétfő)
 
Zsámbéki Premontrei Gimnázium, Szakgimnázium és Szakközépiskola
Szent Norbert Tanösvény Zsámbék
 
Zsámbéki Premontrei Gimnázium, Szakgimnázium és Szakközépiskola
 
 
 
Zsámbéki Premontrei Gimnázium, Szakgimnázium és Szakközépiskola

 

Állásajánlat

 

A Zsámbéki Premontrei Gimnázium, Szakgimnázium és Szakközépiskola angol nyelv szakos tanárt, matematika és/vagy fizika szakos tanárt keres szakgimnáziumi és szakközépiskolai osztályaiba 2017 szeptemberétől.

Alkalmazás: félállásban vagy teljes állásban.

Szükséges dokumentumok: szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló okiratok.

Elérhetőség:
Telefon: 23/342-337; E-mail: igazgato.premontrei@gmail.com Cím: Zsámbék, Piac köz 8.

 

 


 

A Zsámbéki Premontrei Gimnázium, Szakgimnázium és Szakközépiskola képzései 2017 őszétől

Az iskola címe: 2072 Zsámbék, Piac köz 8. Telefon és fax: 23/342-337.
A képzésekről részletes tájékoztatás az iskola titkárságán kérhető!
Nyári ügyelet szerdánként: 9 és 13 óra között.

 

SZEREZZ ÉRETTSÉGIT SZAKKÉPZÉS UTÁN!

 

Szakmunkás végzettséggel iskolánkban - 2 tanév alatt - ingyenesen érettségit szerezhetsz!

A képzés idejére diákigazolvány jár!

A jelentkezés és beiratkozás időpontja: augusztusban minden szerdán 9 és 13 óra között, szeptemberben munkanapokon 8 és 16 óra között az Iskola titkárságán.

 


 

VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ OKJ-s képzés

VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ OKJ-s képzés indul 2017 szeptemberétől érettségivel rendelkező diákok számára! A felsőfokú szakképzés 1* vagy 2 éves, gyakorlatközpontú.

 

Olyan szakembereket képzünk, akik a vendéglátásban vezetői, szervezői, gazdálkodási feladatokat képesek ellátni, valamint megszerzik a szakács és pincér szakmák illetve a vendéglátó egységek vezetéséhez szükséges kompetenciákat. A képzés iskolarendszerű, ingyenes, nappali tagozatú.

 

A jelentkezés, beiratkozás időpontja: augusztusban minden szerdán 9 és 13 óra között, szeptemberben munkanapokon 8 és 16 óra között az Iskola titkárságán.

*cukrász, pincér, szakács vagy egyéb vendéglátóipari szakképesítéssel rendelkezőknek

 


 

GAZDASÁGI INFORMATIKUS OKJ-s képzés

GAZDASÁGI INFORMATIKUS OKJ-s képzés indul 2017 szeptemberétől, érettségivel rendelkező diákok számára! A felsőfokú szakképzés 1* vagy 2 éves, gyakorlatközpontú.

A képzés iskolarendszerű, ingyenes, nappali tagozatú.

 

A gazdasági informatikus szakképesítéssel rendelkező szakember a gazdasági munkában jelentkező informatikai és gazdasági feladatok elvégzésére alkalmas elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendelkezik. Általános feladata a gazdasági, statisztikai, tervezési és számviteli információk gyűjtése, ezek adatbázisban történő tárolása, valamint a gazdasági feladatokat ellátó vállalatirányítási rendszerek kezelése. Feladata továbbá, hogy minden tevékenységéhez használja az informatikai eszközöket, azok közül is a leghatékonyabbat választja ki. Felelőssége, hogy figyelemmel kísérje az információtechnológiai újdonságokat, a felhasználói igények és a meglévő gazdasági információs rendszer összhangjának meglétét és szükség szerint tegyen javaslatot a korszerűsítésre, valamint vegyen részt a változást követő fejlesztésekben. Kis- és középvállalatoknál a gazdasági informatikus elvégzi az általános szoftvertelepítési-, üzemeltetési feladatokat is, illetve közreműködik minden gazdasági feladat informatikai eszközökkel történő megoldásában.

 

A jelentkezés, beiratkozás időpontja: augusztusban minden szerdán 9 és 13 óra között, szeptemberben munkanapokon 8 és 16 óra között az Iskola titkárságán.

*informatikai szakképesítéssel rendelkezőknek

 


 

ESTI GIMNÁZIUMI KÉPZÉS

Esti gimnáziumi képzés indul 2017 szeptemberétől.

Jelentkezni lehet a 9., 10., 11. és 12. évfolyamokba!

 

Az esti tagozaton a tanórák két napon, hétfőn és csütörtökön, többnyire 15:00 és 20:00 óra között kerülnek megtartásra. A tanulmányi munkát tanév közben írásbeli és szóbeli beszámolókon értékeljük. Az esti tagozatú oktatás lehetővé teszi minden tantárgyból az év közbeni érdemjegyszerzést, így félévkor és év végén nem feltétlenül kell minden tantárgyból vizsgázni!

 

A képzés során tanított közismereti tantárgyak:


magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, hittan, fizika, földrajz, biológia, kémia, művészeti ismeretek, informatika, idegen nyelv - német vagy angol választás szerint.

 

Az érettségi vizsga kötelező vizsgatárgyai:


magyar nyelv és irodalom (írásbeli és szóbeli vizsga), matematika (írásbeli vizsga), történelem (írásbeli és szóbeli vizsga), idegen nyelv (írásbeli és szóbeli vizsga).

A kötelezően választandó 5. tárgy a következők egyike lehet: hittan, biológia, földrajz.

 

Az érettségire felkészítő képzés lehetséges időtartama 2 tanév azoknak, akik:
- a tanév megkezdéséig betöltik a 18. életévüket, - már rendelkeznek szakképzettséget igazoló bizonyítvánnyal, amelyet iskolarendszerű képzési formában szereztek közismereti tantárgyak tanulása mellett, vagy - a középiskola (gimnázium vagy szakközépiskola) 9. és 10. osztályát eredményesen befejezték.
4 tanév azoknak, akik: - a tanév megkezdéséig betöltik a 16. életévüket, - az általános iskola 8. osztályát eredményesen befejezték.

 

Az esti tagozaton az oktatás a tanulók számára térítésmentes.

 

Az alapfeladat ellátásán túl biztosítottak támogatására alapítványi hozzájárulást kérünk, melynek összegét beiratkozáskor jelezzük (pl.: taneszköz, fénymásolás, adminisztráció).

A jelentkezéshez, beiratkozáshoz a következőkre lesz szükség:
- személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ-kártya,
- szakmunkásképző vagy szakképzettséget igazoló iskolai bizonyítvány, ami igazolja a 9. és 10. osztály elvégzését közismereti tantárgyak tanulása mellett. Az évfolyamokba sorolás az előző tanulmányok alapján történik, ezért nem elég csupán a szakmai végbizonyítvány. Arra a bizonyítványra van szükség, amely az osztályzatokat tartalmazza! vagy
- iskolarendszerű gimnáziumi, szakközépiskolai képzésben befejezett 9. és 10. osztály bizonyítványának fénymásolata, vagy
- általános iskolai bizonyítvány.

A jelentkezés, beiratkozás időpontja: augusztusban minden szerdán 9 és 13 óra között, szeptemberben munkanapokon 8 és 16 óra között az Iskola titkárságán.

 


 

SZOCIÁLIS GONDOZÓ ÉS ÁPOLÓ KÉPZÉS

Szociális gondozó és ápoló képzés indul esti tagozaton 2017 szeptemberétől.

 

Felnőttképzésben nincs életkori megkötés!!! Hiányszakma, amire mindig szükség lesz!

 

A szociális gondozó és ápoló szociális szakember irányításával képes az idős és a fogyatékos ellátás intézményi és intézményen kívüli, a személyes szolgáltatások területén szükséges szociális gondozási feladatok ellátására. Munkája eredményessége érdekében a kliensekkel és munkatársaival személyes kapcsolatokat alakít ki, velük együttműködik. Felméri a fogyatékos és az idős ember sajátos szükségleteit, és az ápolási, gondozási, fejlesztési, rehabilitációs tervnek, programnak megfelelően nyújtja az alap és a személyre szóló szolgáltatásokat. Ha szükséges, baleset vagy hirtelen egészségromlás esetén elsősegély nyújtására is képes. A munkához kapcsolódó adminisztrációs feladatokat ellátja.

 

A képzés időtartama: 2 év.

A jelentkezés feltétele: általános iskolai végzettség és egészségügyi alkalmasság.

 

Az esti tagozaton az oktatás a tanulók számára térítésmentes. Az alapfeladat ellátásán túl biztosítottak támogatására alapítványi hozzájárulást kérünk, melynek összegét beiratkozáskor jelezzük (pl.: taneszköz, fénymásolás, adminisztráció).

A jelentkezés, beiratkozás időpontja: augusztusban minden szerdán 9 és 13 óra között, szeptemberben munkanapokon 8 és 16 óra között az Iskola titkárságán.

 


 

SZAKKÉPZÉSI HÍDPROGRAM

ASZTALOSIPARI SZERELŐ és VENDÉGLÁTÓ ELADÓ szakmákban 2 éves képzés, amely tanúsítvánnyal zárul, igazolja a 8. évfolyam elvégzését, valamint rész-szakképesítést ad, iskolánkban asztalosipari szerelő és vendéglátó eladó szakmákban.

 

A képzés idejére ösztöndíj jár: az első évfolyamon havi 8 ezer, a másodikon havi 10 ezer forint. A képzés nappali rendszerű, közismereti tantárgyak, valamint szakmai elméleti és gyakorlati órák vannak (összesen heti 35 óra).

  Jelentkezési feltétel:
 • - betöltött 15. életév + elvégzett 6. általános iskolai évfolyam;
 • - pályaalkalmassági és egészségügyi alkalmasság.

A jelentkezés, beiratkozás időpontja: augusztusban minden szerdán 9 és 13 óra között, szeptemberben munkanapokon 8 és 16 óra között az Iskola titkárságán.

 


 

 

Pro Paedagogia Christiana Alapítvány Szent Gellért Ösztöndíj

Pro Paedagogia Christiana Alapítvány Szent Gellért Ösztöndíj

 

Pro Paedagogia Christiana Alapítvány Szent Gellért Ösztöndíjban részesült iskolánk 2 szakgimnáziumi tanulója: Perger Szilveszter György és Szűcs Renáta

 

 

 

 


 

 

Sikeres szereplés országos történelem versenyen

 

Iskolánkból egy négyfős csapat (Péti Dominik, Vass Botond, Máté Alex és Antal Károly) bejutott a Báthory István történelem verseny április 22-i országos döntőjébe! A feladatok között a Báthory családdal, Báthory István lengyel királyságával kapcsolatos kérdések szerepeltek. A döntőbe a 10 legjobb magyarországi csapat jutott, közülük egyedüli szakgimnáziumi egységként Körtvélyesi Erika tanítványai! A lengyel nagykövetség által is támogatott versenyt minden évben megrendezik egy határom túli és egy lengyel diákcsapattal kiegészülve. A felkészülésben Johanna nővér is segített a 9. a-s diákoknak. Köszönjük szépen Mindenki munkáját!

 

 


 

 

Ideiglenes felvételi jegyzék

 

2017-2018-as tanévre részletek>>

 


 

Országos szakmai sikert ért el két Diákunk!

 

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által szervezett Szakma Kiváló Tanulója Versenyen iskolánk két technikus tanulója kiemelkedő eredményt ért el.

 

Fodor Vince 14.g. gazdasági informatikus tanuló 23 induló közül 10. helyezést ért el és bejutott az országos válogatóba.

 

Felkészítő tanárai: Sok Tamás, Jakabos Erika, Rostás Antal, Ványiné Mészáros Anita

 

Balogh Alexandra 14.v. vendéglátásszervező-vendéglős tanuló 346 induló közül 11. helyezést ért el (90%-os eredménnyel), így éppen csak lemaradt a válogatóról.

 

Felkészítő tanára: Szalontainé dr. Takács Katalin

 

Mindkét Tanulónknak szívből gratulálunk!

 

 


 

Felvételi tájékoztató - felvételi kódok

 

S Z A K G I M N Á Z I U M

4+1 évfolyamos

11. GAZDASÁGI INFORMATIKUS

   informatika szakmacsoport, idegen nyelv: angol

A középiskolai évfolyamok elvégzésével, valamint az érettségi végzettség megszerzésével az irodai informatikus szakképesítés szerezhető meg.

12. VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ

   vendéglátás-turisztika szakmacsoport, idegen nyelv: angol vagy német

A középiskolai évfolyamok elvégzésével, valamint az érettségi végzettség megszerzésével a pincér szakképesítés szerezhető meg.

Felvétel a tanulmányi eredmények és a magyar nyelvi, és a matematika központi írásbeli vizsga eredménye alapján.

Egészségügyi alkalmassági, pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges.

 

S Z A K K Ö Z É P I S K O L A

3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam

21. A szakképzési évfolyamok elvégzésével, valamint a komplex szakmai vizsga letételével az asztalos szakképesítés szerezhető meg.

22. A szakképzési évfolyamok elvégzésével, valamint a komplex szakmai vizsga letételével az épület- és szerkezetlakatos szakképesítés szerezhető meg.

23. A szakképzési évfolyamok elvégzésével, valamint a komplex szakmai vizsga letételével a kőműves szakképesítés szerezhető meg.

24. A szakképzési évfolyamok elvégzésével, valamint a komplex szakmai vizsga letételével a pincér szakképesítés szerezhető meg.

25. A szakképzési évfolyamok elvégzésével, valamint a komplex szakmai vizsga letételével a szakács szakképesítés szerezhető meg.

26. A szakképzési évfolyamok elvégzésével, valamint a komplex szakmai vizsga letételével a szociális gondozó és ápoló szakképesítés szerezhető meg.

27. A szakképzési évfolyamok elvégzésével, valamint a komplex szakmai vizsga letételével a női szabó szakképesítés szerezhető meg.

Idegen nyelv angol vagy német, felvétel a tanulmányi eredmények alapján.

Egészségügyi alkalmassági, pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges.

A tanulmányi területekre enyhe értelmi fogyatékos, autizmus spektrum zavarral küzdő, egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő, halmozottan fogyatékos, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek.

TANULÓSZERZŐDÉS - MUNKABÉR:

A gyakorlati oktatást minden szakmában a duális képzés keretében a Premontrei Kft végzi, ahol a tanulók a minimálbér függvényében növekvő munkabér jellegű juttatásban és egyéb kedvezményekben részesülnek.

SZABÓKY ADOLF ÖSZTÖNDÍJ:

Hiányszakmák (asztalos, épület- és szerkezetlakatos, szociális gondozó és ápoló, női szabó) képzése során a tanulók ösztöndíjban részesülhetnek (10.000 - 35.000,- Ft-ig)

 

 

 


 

 

20 éves az iskolánk! - Jubileumi megemlékezésünk

Zsámbék Premontrei Szakgimnázium Szakközépiskola 20. évforduló

Szentbeszéd a Zsámbéki Premontrei Szakiskola alapításának 20. évfordulóján
Ullmann Péter O.Praem.

Evangélium a Lateráni Bazilika felszentelése (EGYHÁZNAPJA) ünnepén
(Ján 2, 13-22)

   Közel volt a zsidók Pászkája, és Jézus fölment Jeruzsálembe. A templomban ökör-, juh- és galambkereskedőket talált, s az odatelepedett pénzváltókat. Akkor kötelekből ostort font, és mindnyájukat kizavarta a templomból a juhokkal és az ökrökkel együtt, a pénzváltók pénzét szétszórta, az asztalaikat fölforgatta. A galambárusoknak pedig azt mondta: Vigyétek el innen ezeket, ne tegyétek Atyám házát vásárcsarnokká! Akkor tanítványai visszaemlékeztek arra, hogy írva van: Emészt engem a buzgóság házadért {Zsolt 69,10}. A zsidók azonban megszólították, és azt kérdezték tőle: Milyen csodajelet mutatsz nekünk, hogy ezeket cselekszed? Jézus azt felelte nekik: Bontsátok le ezt a templomot, és én három nap alatt fölépítem azt! A zsidók erre így szóltak: Negyvenhat esztendeig épült ez a templom, és te három nap alatt fölépítenéd? De ő a saját testének templomáról mondta ezt. Amikor föltámadt a halálból, tanítványai visszaemlékeztek, hogy ezt mondta, és hittek az Írásnak, és a szónak, amelyet Jézus mondott.

 

A mai napon "Róma városa és a földkerekség első templomának", a Lateráni Bazilikának a búcsúünnepe van. Mi pedig a premontrei szakiskola alapításának a 20. évfordulójáról emlékezünk meg a mai napon. Ez is afféle búcsúünnep. Látszólag véletlen az egybeesés. Vagy talán nem is annyira látszólag...    Tovább olvasom >>>

 

Zsámbék Premontrei Szakgimnázium Szakközépiskola 20. évforduló Zsámbék Premontrei Szakgimnázium Szakközépiskola 20. évforduló. Zsámbék Premontrei Szakgimnázium Szakközépiskola 20. évforduló Zsámbék Premontrei Szakgimnázium Szakközépiskola 20. évforduló. Zsámbék Premontrei Szakgimnázium Szakközépiskola 20. évforduló. Zsámbék Premontrei Szakgimnázium Szakközépiskola 20. évforduló.

 

A képekre kattintva nagyobb méretben is megnézhető

 

 


 

Iskolai szelektív hulladékgyűjtés

Kedves Diákok!

 

Iskolánkban szeptember 1-től lehetőségünk van bizonyos típusú hulladék szelektív gyűjtésére.

Minden folyosón elhelyeztünk egy sárga (A épületben zöld) gyűjtőedényt felirattal. A szelektív gyűjtőkonténert pedig a "B" épület árkádja alatt találod meg. Ezekbe kell külön gyűjteni a műanyag flakonokat, illetve az alábbiakban felsorolt hulladékot.

 

 • - Laposra taposott, tiszta üdítős vagy ásványvizes műanyagpalackok (PET),
 • - csomagoló fóliák, bevásárló táskák, szatyrok,
 • - élelmiszerek, ill. kozmetikai termékek és tisztítószeres flakonjai, dobozai (HDPE és PP) kimosva,
 • - műanyag rekeszek, virágcserepek
 • - tejes, gyümölcsleves, és italos dobozok (Tetra Pack-os doboz) kiöblítve,
 • - alumínium italos dobozok ( üdítős, energiaitalos) kiöblítve.

 

Kérjük, soha ne tegyetek közé:

 

 • - zsíros, olajos, vegyszeres, festékes, illetve ételmaradékkal, mérgező anyaggal szennyezett műanyaghulladékot,
 • - ismeretlen anyagot, szemetet!

  Külön gyűjtjük a kupakokat, mindegyik gyűjtőedény mellett találsz erre szolgáló edényt is.

   

  Köszönjük környezettudatos együttműködésedet!

   

  Környezettudatos iskolai szelektív hulladékgyűjtés Zsámbék Premontrei Szakgimnázium SzakközépiskolaKörnyezettudatos iskolai szelektív hulladékgyűjtés Zsámbék Premontrei Szakgimnázium Szakközépiskola

   


   


   

  Iskolánk telephelyei madártávlatból

   

  ZSÁMBÉKI PREMONTREI GIMNÁZIUM, SZAKGIMNÁZIUM és SZAKKÖZÉPISKOLA

   

  A képre kattintva nagyobb méretben is megnézhető

   

   

   


   

  Mi legyek, ha nagy leszek?

   

  Szeretettel ajánljuk figyelmükbe a Zsámbéki Premontrei Gimnázium, Szakgimnázium és Szakközépiskola bemutatkozó összeállítását.

  Szeretettel várjuk a diákokat iskolánkba, további kérdések esetén az iskola elérhetőségein állunk rendelkezésükre: a zspsz@zspsz.sulinet.hu internetcímen vagy a 23/565-337-es telefonszámon. A mielőbbi találkozás reményében,

  Tisztelettel: Bottlik Zoltán intézményvezető

   


   

  Zsámbék - képeink a városról, ahol tanulunk, ahol dolgozunk, ahol élünk... ahol jó lenni!

  Zsámbék ünnepi fényei - 2015. aug. 20.

   

  Zsámbék ünnepi fényei - 2015. aug. 20. Zsámbék ünnepi fényei - 2015. aug. 20. Zsámbék ünnepi fényei - 2015. aug. 20. Zsámbék ünnepi fényei - 2015. aug. 20. Zsámbék ünnepi fényei - 2015. aug. 20. Zsámbék ünnepi fényei - 2015. aug. 20. Zsámbék ünnepi fényei - 2015. aug. 20. Zsámbék ünnepi fényei - 2015. aug. 20. Zsámbék ünnepi fényei - 2015. aug. 20.

   

  A kis képekre kattintva nagyobb méretben is megnézhetőek